onsdag 23 september 2009

passion

i växthuset. Nu blommar den med sina förunderliga skapelser och jag undrar. Ska man pollinera för att få frukter? Steg upp på en ranglig plaststol för att få bilder, höll på att få hela passionen över mig. Här är förklaringen på varför den heter passionsblomma.
Passionsblomman upptäcktes av katolska präster i Sydafrika under senare delen av 1500-talet. Namnet kommer sig av att växtens blommor sågs som symboler för Kristi lidande.Den fransliknande bikronan skulle symbolisera Kristi törnekrona , blombladen symboliserade apostlarna, de fem mörka ståndarna symboliserade såren och den tredelade pistillen föreställde de tre spikarna med vilka Kristus fästes vid korset.
Den är dramatisk, inte att undra på de associationer den gav prästerna.

Inga kommentarer: