söndag 21 mars 2010

bästa böcker


om växter och trädgård är för mig Bonniers Stora bok om trädgård av Karin Berglund och Den nya nordiska floran.
Karin Berglunds förmåga att beskriva sin trädgårdsvärld är så inspirerande och spirituell. Boken är helt inriktad på ekologisk odling, det är enligt henne mycket roligare med smulig kompost och doftande stallgödsel.
Planetens tunna matjordskikt är dess viktigaste råvara, vi som hanterar den bestämmer hur livet ska bli i framtiden. Kulturväxter av olika slag är beroende av människan, men man har med all rätt länge oroat sig för att vilda växter utrotas jorden runt på bekostnad av kulturlandskapet.

Barndomens ängsblommor och växter vid dikesrenarna kanske inte ses av kommande släkten, därför är Den nya nordiska floran av Bo Mossberg och Lennart Stenberg
en skatt för varje botaniskt intresserad av minsta grässtrå. Den är rikt och ingående illustrerad med fina teckningar av Bo Mossberg, ett arbete som tagit många år att utföra. Han måste ha lärt sig varje stipel och stödblad!Mellan blommorna fint målade små landskap över biotoper för ifrågavarande växt.
Böcker att ta fram när vårlängtan känns som mest intensiv.
Med finns också växter från Spetsbergen och Svalbard.

Inga kommentarer: